Bijles Westland

Bijleswestland.nl is gevestigd in Wateringen en is er voor kinderen op de basisschool en in de brugklas.
Voor middelbare scholieren kan Bijles Westland vaak ook veel betekenen als voorbereiding op een taal of rekentoets.

Naast bijles geeft bijleswestland.nl ook huiswerkbegeleiding, coaching en begeleiding op motorisch gebied.
De leerling wordt begeleid in zijn of haar ontwikkelingsproces. Stap voor stap wordt de kennis en het zelfvertrouwen van de leerling vergroot. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van Brain Gym oefeningen en de One Brain Methode.

De bijlessen kunnen op elk moment worden gestart en op elk moment worden beƫindigd. Het is zelfs mogelijk eenmalig te komen, bijvoorbeeld als voorbereiding op een toets. Ook kan Bijles Westland helpen bij het leren plannen en het aanbrengen van structuur in het maken van het huiswerk.

Veel scholen vinden het fijn dat een kind extra begeleiding krijgt en staan daarom open voor bijles tijdens de schooluren. Vaak is het mogelijk dit aan het begin of einde van de ochtend of middag te plannen, zodat de leerling zo weinig mogelijk mist van de lesstof op school.

Beelddenken

Iedereen wordt geboren als beelddenker. Als baby kun je je nog niet uitdrukken in taal, dus denk je in beelden. Als we groter worden gaan we steeds meer in woorden denken Er zijn leerlingen die niet in woorden denken, maar in beelden blijven denken. Het voordeel hiervan is dat ze vaak ontzettend creatief zijn, doordat ze een grote verbeelding hebben en een zeer goed geheugen hebben. Het huidige onderwijs sluit hier helaas niet bij aan, omdat de grootste groep leerlingen auditief leert. Vaak hebben deze kinderen een leerachterstand of wordt er gedacht aan dyslexie of AD(H)D. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie en aanmelden bel naar 06-42356645 of mail naar: info@bijleswestland.nl, dit kan ook door middel van onderstaand formulier.

Plusklas

Denk je dat je kind meer aan kan? Wordt er op school niet (altijd) voldoende uitdaging geboden? Denk dan eens aan de plusklas van Bijles Westland. Elke zaterdagochtend kunnen kinderen naar de plusklas komen. Aan een groep van maximaal vier basisschoolleerlingen wordt bovenschoolse verrijking geboden.  Klik hier voor meer informatie.